Historien om Stallmästaregården
Historien om Stallmästaregården
Historien om Stallmästaregården

Havor Gård

Havor – den gotländska gårdsgrisen, certifierad av Svenskt Sigill. Gården är en släktgård i Havdhem på södra Gotland, som gått i arv far till son i 11 generationer. Familjen brukar 170 ha åker varav 130 ha egen mark. Till gården hör mindre arealer med skog och beten. De odlar uteslutande foder till grisarna, ärtor, korn, vete och rågvete. Familjen försörjer drygt halva grisproduktionen med egen spannmål.

Idag köps en del fodersäd in på hösten av grannar resten av lantmännen. Ambitionen är att köpa in allt vid skörd för att ha full koll på foderråvaran. Grisproduktionen består av 600 suggor. Semineringarna sköts på gården. Samtliga suggor går på halmströbäddar förutom under diperioden, 10-12 veckor om året. 200 suggors grisningar och avkommor tar familjen hand om själva.

Detta ger ca 4500 smågrisar om året. 7 olika foderrecept används under grisens uppväxt. Ytterligare 3 foder blandas till suggor och galtar. Blandningarna består av de spannmålssorter de själva odlar samt sojamjöl och gårdspremixer speciellt anpassade för sina foderråvaror. I blandningarna ingår också eget kalkrikt vatten. De försöker ersätta så mycket soja som möjligt med närproducerade foderärter. På gården jobbar 4 personer, Niklas, hans fru, hans bror och en anställd.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Havor Gård

Havor – den gotländska gårdsgrisen, certifierad av Svenskt Sigill.
Gården är en släktgård i Havdhem på södra Gotland, som gått i arv far till son i 11 generationer.

Gotlandsägg

Vi vågar vara annorlunda - och bättre! Med inställningen - Det du vill ha, det får du! - har vi skapat en trivsam arbetsmiljö för alla som deltar i äggproduktionen - hönor, anställda och kunder.

Gotlands slagteri

Smak av Gotland är kött från djur som får växa sig starka och friska under översyn av uppfödare med lång tradition. Man har ofta haft samma arbete i flera generationer. På gårdarna odlar man så mycket som möjligt av fodret själva. Och räcker inte det, köper man det nästgårds.

Nobis Hotel Stockholm Furillen Hotell Gotland Hotel J Nacka Strand Stockholm Nattklubb Café Opera Stockholm Täby park Stockholm Hotel Skeppsholmen Stockholm Restaurang Stockholm Operakällaren Hotel in Stockholm Susanne af Stockholm